Sắp xếp:


HYDRAULIC FLUIDS HFAE  là chất lỏng thủy lực an toàn sinh học loại đậm đặc pha loãng thành chất lỏng thủy lực HFA với hàm lượng nước cao, đảm bảo khả năng bảo vệ và bôi trơn hoàn hảo cho hệ thống thủy lực chống cháy cho lò luyện tôi thép và hệ thống chống đỡ hầm mỏ. Được sản xuất từ dầu gốc khoáng  và phụ gia nhũ hóa, phụ gia ức chế ăn mòn và phụ gia ổn định sinh học, giúp an toàn cho hệ thống thủy lực.
HYDRAULIC FLUIDS HFAS 46 là chất lỏng thủy lực chống cháy an toàn sinh học loại đậm đặc pha loãng thành chất lỏng thủy lực HFA với hàm lượng nước cao, đảm bảo khả năng bảo vệ và bôi trơn hoàn hảo cho hệ thống thủy lực chống cháy cho lò luyện tôi thép và hệ thống chống đỡ hầm mỏ.  Được sản xuất từ Polymer Hữu cơ tổng hợp hòa tan trong  nước với phụ gia ức chế ăn mòn và phụ gia ổn định sinh học, giúp an toàn cho hệ thống thủy lực.

Hiển thị 1 - 2 / 2 kết quả

Nhận báo giá dầu nhớt Esterlube

 

Đã thêm vào giỏ hàng