Sắp xếp:


Hysper HTHF 32 là dầu thủy lực chịu nhiệt độ cao được sản xuất từ dầu gốc tinh chế với công nghệ Hydrotreating và các phụ gia chống oxy hóa đặc biệt. Dầu thủy lực Hysper HTHF 32 phù hợp cho tất cả các hệ thống thủy lực chịu nhiệt độ cao, áp suất trung bình.
Hysper HTHF 46 là dầu thủy lực chịu nhiệt độ cao được sản xuất từ dầu gốc  tinh chế với công nghệ Hydrotreating  và các phụ gia chống oxy hóa đặc biệt. Dầu thủy lực Hysper HTHF 46 phù hợp cho tất cả các hệ thống thủy lực chịu nhiệt độ cao, áp suất trung bình.
Hysper HTHF 68 là dầu thủy lực chịu nhiệt độ cao được từ dầu gốc  tinh chế với công nghệ Hydrotreating  và các phụ gia chống oxy hóa đặc biệt. Dầu thủy lực Hysper HTHF 68 phù hợp cho tất cả các hệ thống thủy lực chịu nhiệt độ cao, áp suất trung bình.

Hiển thị 1 - 3 / 3 kết quả

Nhận báo giá dầu nhớt Esterlube

 

Đã thêm vào giỏ hàng