ESTERLUBE

Tất cả các sản phẩm dầu nhớt (dầu nhờn) ESTERLUBE điều có trạng thái đăng ký hóa học toàn cầu.

Hiển thị 1 6 / 16 kết quả

Sắp xếp:

HYSPER VG 32 | Dầu Thuỷ Lực VG 32

Hysper VG 32 là dầu thủy lực cao cấp được pha chế từ dầu gốc tinh chế với cùng phụ gia chống ô-xi hóa giúp bảo vệ hệ thống thủy lực chống rỉ cho hệ thống. Hysper VG 32 được thiết kế có độ nhớt tiêu chuẩn theo iso VG 32 còn được dùng như dầu thủy lực chống ô-xi hóa trong các hệ thống  thủy lực không yêu cầu tính năng chống mài mòn.

HYSPER VG 46 | Dầu Thuỷ Lực VG 46

Hysper VG 46 là dầu thủy lực cao cấp được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế với  phụ gia chống ô-xi hóa giúp bảo vệ hệ thống thủy lực chống rỉ cho hệ thống. Hysper VG 46 được thiết kế có độ nhớt tiêu chuẩn theo 46  còn được dùng như dầu thủy lực chống ô-xi hóa trong các hệ thống chi thủy lực không yêu cầu tính năng chống mài mòn.

HYSPER VG 68 | Dầu Thuỷ Lực VG 68

Hysper VG 68 là dầu thủy lực cao cấp được pha chế từ dầu gốc tinh chế với  phụ gia chống ô-xi hóa giúp bảo vệ hệ thống thủy lực chống rỉ cho hệ thống. Hysper VG 68 được thiết kế có độ nhớt tiêu chuẩn theo 68  còn được dùng như dầu thủy lực chống ô-xi hóa trong các hệ thống chi thủy lực không yêu cầu tính năng chống mài mòn.

HYSPER AWS 32 | Dầu Thủy Lực Chống Mài Mòn AWS 32

HYSPER AWS 32 là dầu thủy lực chất lượng cao được pha chế từ dàu gốc khoáng tinh chế và phụ gia chống mài mòn ZDDP. Dầu thủy lực HYSPER AWS 32 giúp hệ thống thủy lực giảm mài mòn, giảm nhiệt độ ma sát hiệu quả. HYSPER AWS 32 cho khoảng nhiệt độ làm việc rộng kết hợp phụ gia cải thiện chỉ số độ nhớt để nâng cao kéo dài tuổi thọ dầu và hệ thống thỷ lực.

HYSPER AWS 46 | Dầu Thủy Lực Anti Wear AWS 46

HYSPER AWS 46 là dầu thủy lực chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế và phụ gia chống mài mòn ZDDP. Dầu thủy lực Hysper AWS 46 giúp hệ thống thủy lực giảm mài mòn, giảm nhiệt độ độ ma sát hiệu quả. HYSPER AWS 46 cho khoảng nhiệt độ làm việc rộng kết hợp phụ gia cải thiện chỉ số độ nhớt để nâng cao kéo dài tuổi thọ dâu và hệ thống thủy lực.

HYSPER AWS 68 | Dầu Thủy Lực Anti Wear AWS 68

HYSPER AWS 68 là dầu thủy lực chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế và phụ gia chống mài mòn ZDDP. Dầu thủy lực Hysper AWS 68 giúp hệ thống thủy lực giảm mài mòn, giảm nhiệt độ độ ma sát hiệu quả. HYSPER AWS 68 cho khoảng nhiệt độ làm việc rộng kết hợp phụ gia cải thiện chỉ số độ nhớt để nâng cao kéo dài tuổi thọ dâu và hệ thống thủy lực.

Nhận báo giá dầu nhớt Esterlube