ESTERLUBE

Tất cả các sản phẩm dầu nhớt (dầu nhờn) ESTERLUBE điều có trạng thái đăng ký hóa học toàn cầu.

Hiển thị 1 3 / 3 kết quả

Sắp xếp:

TURBIN TA 32 | Dầu TUABIN HƠI KHÍ GAS CÔNG NGHIỆP

Dầu Turbin TA 32 là dầu Turbin chất lượng cao sản xuất từ dầu gốc  tinh chế bằng hydro và các phụ gia chống oxy hóa đặc biệt . Dầu Turbin TA 32 phù hợp cho tất cả các hệ thống turbin và các hệ thống bôi trơn thông thường.

TURBIN TA 46 | Dầu TUABIN HƠI KHÍ GAS CÔNG NGHIỆP

Dầu Turbin TA 46 là dầu Turbin chất lượng cao sản xuất từ dầu gốc  tinh chế bằng hydro và các phụ gia chống oxy hóa đặc biệt. Dầu Turbin TA 46 phù hợp cho tất cả các hệ thống turbin và các hệ thống bôi trơn thông thường.

TURBIN TA 68 | Dầu TUABIN HƠI KHÍ GAS CÔNG NGHIỆP

Dầu Turbin TA 68 là dầu Tuabin chất lượng cao sản xuất từ dầu gốc  tinh chế bằng hydro và các phụ gia chống oxy hóa đặc biệt. Dầu Turbin TA 68 phù hợp cho tất cả các hệ thống tuabin và các hệ thống bôi trơn thông thường.

Nhận báo giá dầu nhớt Esterlube