ESTERLUBE

Tất cả các sản phẩm dầu nhớt (dầu nhờn) ESTERLUBE điều có trạng thái đăng ký hóa học toàn cầu.

Hiển thị 1 3 / 3 kết quả

Sắp xếp:

SMASHING 220 | Dầu Rãnh Trượt 220

Smashing 220 là dầu rãnh trượt máy công cụ chất lượng cao được pha chế để bôi trơn các rãnh trượt, bàn trượt và các cơ cấu chuyển động của máy công cụ. Dầu rãnh trượt Smashing 220 đáp ứng khả năng bám dính và chống khả năng giựt ngược.

SMASHING 68 | Dầu Rãnh Trượt 68

Smashing 68 là dầu rãnh trượt máy công cụ chất lượng cao được pha chế để bôi trơn các rãnh trượt, bàn trượt và các cơ cấu chuyển động của máy công cụ. Dầu rãnh trượt Smashing 68 đáp ứng khả năng bám dính và chống khả năng giựt ngược.

SMASHING 32 | Dầu Rãnh Trượt 32

Smashing 32 là dầu rãnh trượt máy công cụ chất lượng cao được pha chế để bôi trơn các rãnh trượt, bàn trượt và các cơ cấu chuyển động của máy công cụ. Dầu rãnh trượt Smashing 32 đáp ứng khả năng bám dính và chống khả năng giựt ngược.

Nhận báo giá dầu nhớt Esterlube