Sắp xếp:


Smashing 220 là dầu rãnh trượt máy công cụ chất lượng cao được pha chế để bôi trơn các rãnh trượt, bàn trượt và các cơ cấu chuyển động của máy công cụ. Smashing 220 đáp ứng khả năng bám dính và chống khả năng giựt ngược.
Smashing 68 là dầu rãnh trượt máy công cụ chất lượng cao được pha chế để bôi trơn các rãnh trượt, bàn trượt và các cơ cấu chuyển động của máy công cụ. Smashing 68 đáp ứng khả năng bám dính và chống khả năng giựt ngược.
Smashing 32 là dầu rãnh trượt máy công cụ chất lượng cao được pha chế để bôi trơn các rãnh trượt, bàn trượt và các cơ cấu chuyển động của máy công cụ. Smashing 32 đáp ứng khả năng bám dính và chống khả năng giựt ngược.

Hiển thị 1 - 3 / 3 kết quả

Nhận báo giá dầu nhớt Esterlube

 

Đã thêm vào giỏ hàng