ESTERLUBE

Tất cả các sản phẩm dầu nhớt (dầu nhờn) ESTERLUBE điều có trạng thái đăng ký hóa học toàn cầu.

Hiển thị 1 6 / 6 kết quả

Sắp xếp:

GEARBOX EP 680 | Dầu Bánh Răng, Vòng Bi Công Nghiệp

Gearbox EP 680 là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc tinh chế và hệ phụ gia cực áp sunfua/ photpho. Gearbox EP 680  giúp bền nhiệt và chịu áp tải nặng và bảo vệ và kéo dài tuổi thọ các bánh răng vòng bi công nghiệp.

GEARBOX EP 460 | Dầu Bánh Răng, Vòng Bi Công Nghiệp

Gearbox EP 460 là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc tinh chế và hệ phụ gia cực áp sunfua/ photpho. Gearbox EP 460  giúp bền nhiệt và chịu áp tải nặng và bảo vệ và kéo dài tuổi thọ các bánh răng vòng bi công nghiệp.

GEARBOX EP 320 | Dầu Bánh Răng, Vòng Bi Công Nghiệp

Gearbox EP 320 là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế và hệ phụ gia cực áp sunfua/ photpho. Gearbox EP 320 giúp bền nhiệt và chịu áp tải nặng và bảo vệ và kéo dài tuổi thọ các bánh răng vòng bi công nghiệp.

GEARBOX EP 220 | Dầu Bánh Răng, Vòng Bi Công Nghiệp

Gearbox EP 220 là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc  tinh chế và hệ phụ gia cực áp sunfua/ photpho. Dầu bánh răng Gearbox EP 220  giúp bền nhiệt và chịu áp tải nặng và bảo vệ và kéo dài tuổi thọ các bánh răng vòng bi công nghiệp.

GEARBOX EP 150 | Dầu Bánh Răng, Vòng Bi Công Nghiệp

Gearbox EP 150 là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế và hệ phụ gia cực áp sunfua/ photpho . Gearbox EP 150  giúp bền nhiệt và chịu áp tải nặng và bảo vệ và kéo dài tuổi thọ các bánh răng vòng bi công nghiệp.

GEARBOX EP 100 | Dầu Bánh Răng, Vòng Bi Công Nghiệp

Gearbox EP 100 là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế và hệ phụ gia cực áp sunfua/ photpho. Gearbox EP 100 giúp bền nhiệt và chịu áp tải nặng đồng thời bảo vệ và kéo dài tuổi thọ các bánh răng vòng bi công nghiệp.

Nhận báo giá dầu nhớt Esterlube