Sắp xếp:


Gearbox EP 680 là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc tinh chế và hệ phụ gia cực áp sunfua/ photpho. Dầu bánh răng Gearbox EP 680 giúp bền nhiệt và chịu áp tải nặng và bảo vệ và kéo dài tuổi thọ các bánh răng vòng bi công nghiệp.
Gearbox EP 460 là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc tinh chế và hệ phụ gia cực áp sunfua/ photpho. Dầu bánh răng Gearbox EP 460 giúp bền nhiệt và chịu áp tải nặng và bảo vệ và kéo dài tuổi thọ các bánh răng vòng bi công nghiệp.
Gearbox EP 320 là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế và hệ phụ gia cực áp sunfua/ photpho. Dầu bánh răng Gearbox EP 320 giúp bền nhiệt và chịu áp tải nặng và bảo vệ và kéo dài tuổi thọ các bánh răng vòng bi công nghiệp.
Gearbox EP 220 là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc  tinh chế và hệ phụ gia cực áp sunfua/ photpho. Dầu bánh răng Gearbox EP 220 giúp bền nhiệt và chịu áp tải nặng và bảo vệ và kéo dài tuổi thọ các bánh răng vòng bi công nghiệp.
Gearbox EP 150 là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế và hệ phụ gia cực áp sunfua/ photpho. Dầu bánh răng Gearbox EP 150 giúp bền nhiệt và chịu áp tải nặng và bảo vệ và kéo dài tuổi thọ các bánh răng vòng bi công nghiệp.
Gearbox EP 100 là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế và hệ phụ gia cực áp sunfua/ photpho. Dầu bánh răng Gearbox EP 100 giúp bền nhiệt và chịu áp tải nặng đồng thời bảo vệ và kéo dài tuổi thọ các bánh răng vòng bi công nghiệp.

Hiển thị 1 - 6 / 6 kết quả

Nhận báo giá dầu nhớt Esterlube

 

Đã thêm vào giỏ hàng