ESTERLUBE

Tất cả các sản phẩm dầu nhớt (dầu nhờn) ESTERLUBE điều có trạng thái đăng ký hóa học toàn cầu.

Hiển thị 1 6 / 25 kết quả

Sắp xếp:

AIRMATRIC MS 100 | Dầu Máy Nén Khí Chân Không Công Nghiệp

AIRMATRIC MS 100 là dầu máy nén khí Chân Không chất lượng cao được sản xuất từ công nghệ dầu gốc bán tổng hợp di-Ester cùng với các phụ gia đặc biệt được thiết kế để bôi trơn cho máy nén chân không và máy nén khí piston cao áp. Dầu máy nén khí AIRMATRIC MS 100 có khả năng chống mài mòn và chống oxy hóa ở nhiệt độ cao rất tốt. Đáp ứng các yêu cầu của máy nén khí HITACHI, AIRMAN và các loại máy nén khí tương đương.

TURBIN TA 32 | Dầu TUABIN HƠI KHÍ GAS CÔNG NGHIỆP

Dầu Turbin TA 32 là dầu Turbin chất lượng cao sản xuất từ dầu gốc  tinh chế bằng hydro và các phụ gia chống oxy hóa đặc biệt . Dầu Turbin TA 32 phù hợp cho tất cả các hệ thống turbin và các hệ thống bôi trơn thông thường.

TURBIN TA 46 | Dầu TUABIN HƠI KHÍ GAS CÔNG NGHIỆP

Dầu Turbin TA 46 là dầu Turbin chất lượng cao sản xuất từ dầu gốc  tinh chế bằng hydro và các phụ gia chống oxy hóa đặc biệt. Dầu Turbin TA 46 phù hợp cho tất cả các hệ thống turbin và các hệ thống bôi trơn thông thường.

TURBIN TA 68 | Dầu TUABIN HƠI KHÍ GAS CÔNG NGHIỆP

Dầu Turbin TA 68 là dầu Tuabin chất lượng cao sản xuất từ dầu gốc  tinh chế bằng hydro và các phụ gia chống oxy hóa đặc biệt. Dầu Turbin TA 68 phù hợp cho tất cả các hệ thống tuabin và các hệ thống bôi trơn thông thường.

AIRMATRIC MS 68 | Dầu Máy Nén Khí Trục Vít Công Nghiệp

AIRMATRIC MS 68 là dầu máy nén khí Trục Vít chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc bán tổng hợp cùng với các phụ gia đặc biệt được thiết kế để bôi trơn cho máy nén khí trục vít . Dầu máy nén khí trục vít AIRMATRIC MS 68 có khả năng chống mài mòn và chống oxy hóa ở nhiệt độ cao rất tốt. Đáp ứng các yêu cầu của máy nén khí HITACHI, AIRMAN và các loại máy nén khí tương đương.

AIRMATRIC MS 32 | Dầu Máy Nén Khí Trục Vít Công Nghiệp

AIRMATRIC MS 32 là dầu máy nén khí Trục Vít chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc bán tổng hợp cùng với các phụ gia đặc biệt được thiết kế để bôi trơn cho máy nén khí trục vít. Dầu máy nén khí trục vít AIRMATRIC MS 32  có khả năng chống mài mòn và chống oxy hóa ở nhiệt độ cao rất tốt. Đáp ứng các yêu cầu của máy nén khí HITACHI, AIRMAN và các loại máy nén khí tương đương.

Nhận báo giá dầu nhớt Esterlube