ESTERLUBE

Tất cả các sản phẩm dầu nhớt (dầu nhờn) ESTERLUBE điều có trạng thái đăng ký hóa học toàn cầu.

Hiển thị 1 4 / 4 kết quả

Sắp xếp:

Dầu Động Cơ Đơn Cấp CLASSIC MONOGRADE 50

Classic Monograde 50 là dầu nhớt động cơ đơn cấp SAE 50. Classic Monograde 50 được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế chất lượng cao và gói phụ gia đặc biệt giúp bôi trơn bảo vệ động cơ diesel hút khí tự nhiên . Tuy nhiên nó còn được dùng cho các hệ thống thủy lực và truyền động trong các thiết bị cơ giới yêu cầu sử dụng loại dầu nhớt động cơ diesel đơn cấp.

Dầu Động Cơ Đơn Cấp CLASSIC MONOGRADE 40

Classic Monograde 40 là dầu nhớt động cơ đơn cấp SAE 40. Classic Monograde 40 được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế chất lượng cao và gói phụ gia đặc biệt giúp bôi trơn bảo vệ động cơ diesel hút khí tự nhiên . Tuy nhiên nó còn được dùng cho các hệ thống thủy lực và truyền động trong các thiết bị cơ giới yêu cầu sử dụng loại dầu nhớt động cơ diesel đơn cấp.

Dầu động cơ đơn cấp CLASSIC MONOGRADE 30

Classic Monograde 30 là dầu nhớt động cơ đơn cấp SAE 30. Classic Monograde 30 được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế chất lượng cao và gói phụ gia đặc biệt giúp bôi trơn bảo vệ động cơ diesel hút khí tự nhiên . Tuy nhiên nó còn được dùng cho các hệ thống thủy lực và truyền động trong các thiết bị cơ giới yêu cầu sử dụng loại dầu nhớt động cơ diesel đơn cấp.

Dầu động cơ đơn Cấp CLASSIC MONOGRADE 10W

Classic Monograde 10W là dầu nhớt động cơ đơn cấp SAE 10W. Classic Monograde 10W  được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế chất lượng cao và gói phụ gia đặc biệt giúp bôi trơn bảo vệ động cơ diesel hút khí tự nhiên. Và được dùng cho các hệ thống thủy lực và truyền động trong các thiết bị cơ giới yêu cầu sử dụng loại dầu nhớt động cơ diesel đơn cấp.

Nhận báo giá dầu nhớt Esterlube